File tải về mẫu Quy chế thưởng Tết mới nhất từ năm 2021

Thưởng tết, lương tháng 13 luôn là vấn đề mà người lao động và doanh nghiệp quan tâm khi chỉ còn 01 tháng nữa là sẽ bước sang năm 2021. Dưới đây, THƯ KÝ LUẬT xin gửi đến Quý khách hàng và Thành viên mẫu quyết định thưởng tết mới nhất từ năm 2021.

thưởng tết

File tải về mẫu Quy chế thưởng tết mới nhất từ năm 2021 (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 (sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021), thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Đồng thời, quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Như vậy, theo quy định trên, từ 01/01/2021 doanh nghiệp thưởng Tết cho người lao động sẽ không nhất thiết phải trả bằng tiền (theo quy đinh tại Bộ luật Lao động 2012) mà có thể linh động hơn dưới các hình thức như bằng tiền; bằng sản phẩm, dịch vụ sẵn có trong doanh nghiệp hoặc tài sản thiết thực với nhu cầu người lao động; hoặc bằng các hình thức khác. Tuy nhiên, dù là với hình thức thưởng tết 2021 như thế nào doanh nghiệp cũng cần phải công bố công khai quy chế thưởng tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động (nếu có).

Theo đó, tiết kiệm thời gian trong việc soạn thảo Quy chế thưởng tết năm 2021 cho người lao động, Ban biên tập THƯ KÝ LUẬT xin gửi đến Quý khách hàng và Thành viên mẫu Quy chế thưởng tết mới nhất từ năm 2021 như sau:

thưởng tết

Mẫu Quy chế thưởng tết mới nhất từ năm 2021

Lưu ý: Quy chế thưởng do doanh nghiệp quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. Đồng thời, việc ban hành Quy chế thưởng thưởng tết phải quy định đối tượng, điều kiện nhận thưởng, cách tính, mức thưởng là rất cần thiết. Vì đây là căn cứ, điều kiện để khoản tiền chi thưởng có thể được xem là chi phí hợp lý khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ty Na

304

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan