Hot: 09 nhóm đối tượng được tăng lương và phụ cấp từ 01/7/2020

Dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đang trong thời gian lấy ý kiến đóng góp, dự kiến có hiệu lực từ 01/7/2020.

9 nhom doi tuong duoc tang luong va phu cap

Ảnh minh họa

Theo đó, Dự thảo này, điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2020 lên 1.600.000 đồng/tháng đối với 09 nhóm đối tượng sau:

- Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 2019);

- Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 2019);

- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật viên chức 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 2019);

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP;

- Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP;

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạn sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân;

- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Mức lương cơ sở này sẽ được dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng nêu trên; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Xem đầy đủ nội dung Dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang TẠI ĐÂY.

Nguyễn Trinh

1,701

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan