Hướng dẫn cách tính lương cho NLĐ đi làm vào ngày nghỉ lễ

Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết theo quy định pháp luật. Vậy trường hợp công ty yêu cầu người lao động làm việc vào ngày lễ thì người lao động sẽ được tính lương như thế nào?

Hướng dẫn cách tính lương cho NLĐ đi làm vào ngày nghỉ lễ (Ảnh minh họa)

Về vấn đề này, Ban biên tập Thư Ký Luật xin giải đáp như sau:

Theo điểm c Khoản 1 Điều 98 Bộ luật lao động 2019, người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Bên cạnh đó, tại Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/02/2021) quy định cách tính tiền lương cho người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ có hưởng lương như sau:

Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian:

Tiền lương làm thêm giờ

=

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường

x

Mức ít nhất 300%

x

Số giờ làm thêm

Trong đó:

  • Tiền lương giờ thực trả: được xác định bằng tiền lương thực trả của công việc đang làm của tháng hoặc tuần hoặc ngày mà người lao động làm thêm giờ (không bao gồm tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động) chia cho tổng số giờ thực tế làm việc tương ứng trong tháng hoặc tuần hoặc ngày người lao động làm thêm giờ (không quá số ngày làm việc bình thường trong tháng và số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày, 1 tuần theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn và không kể số giờ làm thêm).

  • Mức ít nhất bằng 300%: so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm:

Tiền lương làm thêm giờ

=

Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

x

Mức ít nhất 300%

x

Số sản phẩm làm thêm

Trong đó: Mức ít nhất bằng 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Đặc biệt, cần lưu ý, người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.

Như vậy, trường hợp công ty chủ động yêu cầu người lao động đi làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ có hưởng lương thì phải trả tiền lương làm thêm giờ vào ngày lễ cho người lao động với mức ít nhất bằng 300% so với tiền lương thực trả theo công việc đang làm ở ngày làm việc bình thường đối với người lao động hưởng lương theo thời gian hoặc so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm. Đồng thời, mức lương này chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động.

1,112

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan