Hướng dẫn thủ tục DN vay vốn trả lương ngừng việc cho NLĐ do Covid-19 từ 19/10

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 15/2020/QĐ-TTg. Theo đó, sửa đổi, bổ sung điều kiện và thủ tục DN vay vốn trả lương ngừng việc cho NLĐ.

Covid-19

Hướng dẫn thủ tục DN vay vốn trả lương ngừng việc cho NLĐ do Covid-19 từ 19/10 (Ảnh minh họa)

Điều kiện DN vay vốn trả lương ngừng việc cho NLĐ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Cụ thể, theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 1 Quyết định 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 13 Quyết định 15/2020/QĐ-TT quy định về điều kiện người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như sau:

  • Có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020; (tại Quyết định 15/2020/QĐ-TT quy định có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020)

  • Người sử dụng lao động có doanh thu quý I năm 2020 giảm 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu của quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019; (tại Quyết định 15/2020/QĐ-TT quy định NSDLĐ đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc)

Như vậy, theo quy định trên, doanh nghiệp chỉ cần có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020, có doanh thu quý I năm 2020 giảm 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu của quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019 và đồng thời không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019 sẽ đáp ứng được kiện vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động.

Thủ tục DN vay vốn trả lương ngừng việc cho NLĐ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Tại khoản 6 Điều 1 Quyết định 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 15 Quyết định 15/2020/QĐ-TT quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như sau:

- Hồ sơ doanh nghiệp vay vốn trả lương cho người lao động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 bao gồm:

  • Hồ sơ đề nghị vay theo mẫu biểu kèm theo Quyết định 15;

  • Bảng kê khai số lượng lao động ngừng việc và số liệu xác định doanh thu đáp ứng điều kiện vay theo quy định tại Quyết định 15;

  • Bản gốc các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài);

  • Giấy ủy quyền (nếu có);

  • Văn bản thỏa thuận ngừng việc giữa doanh nghiệp với người lao động.

- Chậm nhất ngày 05 hằng tháng, doanh nghiệp gửi hồ sơ vay đến Ngân hàng Chính sách xã hội nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân) của doanh nghiệp.

- Trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ vay của doanh nghiệp, Ngân hàng Chính sách xã hội phê duyệt cho vay. Trường hợp không cho vay thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do đến người sử dụng lao động.

Lưu ý: Việc giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã hội được thực hiện đến hết ngày 31/01/2021.

Trên đây là toàn bộ những quy định sửa đổi, bổ sung Quyết định 15/2020/QĐ-TTg tại Quyết định 32/2020/QĐ-TTg về điều kiện, thủ tục DN vay vốn trả lương ngừng việc cho NLĐ do Covid-19 từ 19/10/2020. Qúy Khách hàng và Thành viên có thể xem chi tiết tại Quyết định 32/2020/QĐ-TTg và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg để tìm hiểu rõ hơn về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Ty Na

170

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan