Hướng dẫn thủ tục xác nhận danh sách NLĐ tạm hoãn HĐ do Covid tại TP.HCM

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa có Công văn 906/BHXH-QLT về thủ tục xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19.

Ảnh minh họa

Theo đó, BHXH Thành phố hướng dẫn thủ tục xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc nghỉ việc không hưởng lương do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19 như sau:

Thứ nhất, điều kiện được hỗ trợ:

Căn cứ Điều 1 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg, người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

- Thời gian tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020 và thời điểm bắt đầu hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/4/2020 đến ngày 01/6/2020.

- Đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

- Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư đến 31/3/2020) do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Thứ hai, thời gian lập danh sách: Hàng tháng, khi có phát sinh người lao động tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

Thứ ba, thành phần hồ sơ – Quy trình thực hiện:

1. Đối với đơn vị sử dụng lao động:

- Để việc thực hiện chính sách kịp thời, đơn vị căn cứ vào điều kiện hỗ trợ, nếu người lao động đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định thì liên hệ với cơ quan BHXH để được cung cấp dữ liệu danh sách người lao động nghỉ việc không hưởng lương do cơ quan BHXH đang quản lý.

- Căn cứ dữ liệu cơ quan BHXH cung cấp, đơn vị lập Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương (Mẫu số 1): 02 bản gửi đến cơ quan BHXH đang quản lý qua bưu điện, file dữ liệu danh sách Mẫu số 1 gửi qua địa chỉ email hoặc zalo của chuyên quản thu quản lý đơn vị, thời gian tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không lương.

2. Đối với cơ quan BHXH:

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Mẫu số 1 của đơn vị, chuyên quản thu căn cứ danh sách đơn vị gửi đến, đối chiếu với dữ liệu nghỉ không lương cơ quan BHXH đang quản lý để xác nhận lên danh sách của đơn vị, chuyển trả cho đơn vị 01 bản, 01 bản lưu lại để đối chiếu, báo cáo.

Trường hợp danh sách đơn vị không khớp đúng so với dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lý thì viết Phiếu hướng dẫn gửi kèm danh sách nghỉ không lương cơ quan BHXH đang quản lý cho đơn vị để lập danh sách theo đúng quy định.

Xem chi tiết tại: Công văn 906/BHXH-QLT ban hành ngày 28/4/2020.

Thu Ba

1,448

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan