Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay được nghỉ mấy ngày?

Sắp tới ngày Lễ Quốc khánh 2/9, hòm thư của Thư Ký Luật nhận được khá nhiều câu hỏi liên quan đến việc năm 2020 NLĐ sẽ được nghỉ bao nhiêu ngày nhân dịp ngày lễ này.

Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay được nghỉ mấy ngày?, Bộ luật Lao động 2019, Bộ luật Lao động 2012

Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay được nghỉ mấy ngày? (Hình minh họa)

Ban biên tập THƯ KÝ LUẬT xin hồi đáp câu hỏi trên như sau:

Ngày 20/11/2019, Quốc hội đã chính thức ký ban hành Bộ luật Lao động 2019 thay thế Bộ luật Lao động 2012. Hiện nay, ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 được quy định tại cả hai Bộ luật này, cụ thể:

- Tại Điều 115 Bộ luật Lao động 2012 quy định ngày nghỉ lễ, tết như sau:

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

đ) Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);             

Theo đó, Bộ luật Lao động 2012 có hiệu lực từ 01/5/2013 và sẽ hết hiệu lực từ ngày 01/01/2021, do đó năm nay là năm 2020, vẫn còn hiệu lực đối với BLLĐ 2012 nên ngày lễ Quốc Khánh 2/9 năm nay vẫn áp dụng theo quy định tại BLLĐ 2012 là người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương ngày lễ Quốc khánh 2/9 là 01 ngày vào thứ 4 ngày 02 tháng 9 dương lịch.

Quốc khánh năm nay rơi vào thứ Tư nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ chỉ có 1 ngày nghỉ lễ. Nếu người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ thì được hưởng thêm tối thiểu khoản tiền lương bằng 300% mức lương làm việc trong ngày đó. 

- Tại Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định ngày nghỉ lễ, tết như sau:

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

Bộ luật Lao động 2019 tuy ban hành từ cuối năm 2019 nhưng đến đầu năm 2021 mới chính thức có hiệu lực áp dụng, do đó, kể từ năm sau là năm 2021, ngày lễ Quốc Khánh mới chính thức được nghỉ 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau).

Hiện nay, do Bộ luật Lao động 2019 đã được ban hành, do truyền thông, báo đài rất nhiều về BLLĐ 2019 là ngày lễ Quốc khánh 2/9 được nghỉ 02 ngày, tuy nhiên người lao động rất có thể hiểu nhầm rằng BLLĐ 2019 sẽ áp dụng trong năm nay, nên NSDLĐ phải có thông báo rõ ràng ngày nghỉ lễ kèm căn cứ pháp lý để NLĐ nắm được hiệu lực của BLLĐ 2019 để tránh gây nhầm lẫn.

Chi tiết xem tại Bộ luật Lao động 2019, có hiệu lực từ 01/01/2021, thay thế Bộ luật Lao động 2012.

Lê Hải

4,411

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan