Lương giáo viên sẽ chưa tăng theo lộ trình từ 2021

Theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW , từ 2021 sẽ thực hiện chính sách cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, lương giáo viên sẽ tăng mạnh theo lộ trình. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Covid-19 chính sách này đã bị dời lại.

Lương giáo viên

Lương giáo viên sẽ chưa tăng theo lộ trình từ 2021 (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Nghị quyết 27-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương đã đặt ra mục tiêu sẽ áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị từ năm 2021. Đồng thời, thực hiện tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức theo lộ trình sau:

- Năm 2021, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

- Đến năm 2025, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

- Đến năm 2030, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.

Nếu như hiện tại lương của cán bộ, công chức, viên chức (trong khu vực công) nói chung và lương giáo viên nói riêng thấp hơn khá nhiều so với lương của người lao động làm cho tư nhân thì thì theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW mức chênh lệch này sẽ dần thu hẹp lại.

Bên cạnh đó, cán bộ, công chức, viên chức định kỳ sẽ được nâng mức tiền lương phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước. Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Covid-19, chính sách cải cách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức trong đó có lộ trình tăng lương đã bị dời lại. Cụ thể, tại Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII từ ngày 5 - 9/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành với kiến nghị của Ban cán sự đảng Chính phủ về thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1/7/2022 thay vì vào năm 2021 như trước.

Nhìn chung, Covid-19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức trong đó có tiền lương của giáo viên. Theo đó, lương giáo viên sẽ không tăng theo lộ trình trước đó đã đề ra tại Nghị quyết 27-NQ/TW.

Hiện hành, căn cứ vào Nghị định 204/2004/NĐ-CP, lương giáo viên được tính lương theo công thức:

Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở

Dịch Covid-19 không chỉ ảnh hưởng đến chính sách cải cách tiền lương mà còn ảnh hưởng đến kế hoạch tăng lương cơ sở. Theo đó, tại Nghị quyết 86/2019/QH14 về Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, Quốc hội đã giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng (tăng thêm 110.000 đồng/tháng) từ 01/7/2020. Nếu theo kế hoạch này khi mức lương cơ sở tăng sẽ kéo theo lương hàng tháng của giáo viên cũng tăng theo. Tuy nhiên, cùng với chính sách cải cách tiền lương thì kế hoạch tăng lương cơ sở cũng bị hoãn lại do ảnh hưởng của Covid-19. Vì vậy, lương giáo viên vẫn sẽ giữ nguyên với mức hiện nay.

Thùy Trâm

504

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan