Nghị định 72/2018/NĐ-CP: Tăng lương cơ sở cho CBCC lên 1.390.000 đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang.

 

lương cơ sở

Theo đó, quy định tăng mức lương cơ sở dành cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang lên mức 1.390.000 đồng/tháng, áp dụng bắt đầu từ ngày 01/7/2018.

Mức lương cơ sở này được làm căn cứ để xác định các khoản sau đây:

  • Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;

  • Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

  • Tính các khoản trích và các chế độ hưởng theo mức lương cơ sở.

Xem thêm tại Nghị định 72/2018/NĐ-CP có hiệu lực bắt đầu từ 01/7/2018, thay thế Nghị định 47/2017/NĐ-CP.

3,335

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan