Nghỉ làm do bão lũ, người lao động vẫn được trả lương

Với diễn biến phức tạp của tình hình bão lũ tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên trong thời gian gần đây, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo trong trường hợp cần thiết có thể cho nghỉ làm, nghỉ học. Vậy, nếu nghỉ làm do bão lũ, người lao động có được trả lương?

Nghỉ làm do bão lũ

Nghỉ làm do bão lũ, người lao động vẫn được trả lương (Ảnh minh họa)

Căn cứ quy định hiện hành – Bộ luật Lao động 2012, trường hợp phải nghỉ làm do bão lũ người lao động vẫn sẽ được hưởng lương ngừng việc theo thỏa thuận, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Cụ thể, tại khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Như vậy, có thể thấy, trường hợp người lao động nghỉ làm do bão lũ thuộc trường hợp vì lý do thiên tai phải ngừng việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Theo đó, mức mức lương tối thiểu vùng hiện hành là:

  • Vùng I: Mức 4.420.000 đồng/tháng;

  • Vùng II: Mức 3.920.000 đồng/tháng;

  • Vùng III: Mức 3.430.000 đồng/tháng;

  • Vùng IV: Mức 3.070.000 đồng/tháng.

Căn cứ vào Bảng tra cứu lương tối thiểu vùng năm 2020, doanh nghiệp sẽ thực hiện trả lương ngừng việc cho người lao động trong thời gian nghỉ làm do ảnh hưởng của bão lũ.

Việc nghỉ làm do ảnh hưởng bởi bão lũ có thể làm chậm trễ, gián đoạn quá trình sản xuất của người sử dụng lao động, mặc dù vậy, sau bão lũ doanh nghiệp cũng không được yêu cầu người lao động phải đi làm bù. Thay vào đó, doanh nghiệp có thể lựa chọn phương án sử dụng người lao động làm thêm giờ theo quy định tại Điều 106 Bộ luật Lao động 2012 nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

  • Được sự đồng ý của người lao động;

  • Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

  • Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

Như vậy, nếu được người lao động đồng ý doanh nghiệp có thể sử dụng lao động làm thêm giờ để đẩy nhanh tiến độ sản xuất công việc bù vào sự thiếu hụt cho những ngày nghỉ làm do bão lũ.

Thùy Trâm

567

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan