Người lao động nước ngoài làm việc tại VN có được tham gia công đoàn không?

Đây là câu hỏi của Chị Trâm (nguyentram***@gmail.com) gửi tới hòm thư của Thư Ký Luật. Ban Biên tập xin gửi tới Chị Trâm và Quý Bạn đọc câu trả lời dưới đây.

Người lao động nước ngoài làm việc tại VN có được tham gia công đoàn không, Hướng dẫn 03/HD-TLĐ 2020

Người lao động nước ngoài làm việc tại VN có được tham gia công đoàn không? (Hình minh họa)

Theo Khoản 1 Điều 5 Luật Công đoàn 2012 quy định về quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn như sau: "Người lao động là người Việt Nam làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn."

Bên cạnh đó, tại Hướng dẫn 03/HD-TLĐ năm 2020 về thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành có quy định rõ những đối tượng không kết nạp vào tổ chức Công đoàn Việt Nam, gồm:

- Người nước ngoài lao động tại Việt Nam;

- Người lao động làm công tác quản lý trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, bao gồm: Chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, chủ tịch hội đồng thành viên, thành viên hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại điều lệ công ty;

- Hiệu trưởng, viện trưởng; phó hiệu trưởng, phó viện trưởng được ủy quyền quản lý đơn vị hoặc ký hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

- Xã viên trong các hợp tác xã nông nghiệp;

- Người đang trong thời gian chấp hành các hình phạt tù theo quyết định của tòa án.

Vậy người nước ngoài lao động tại Việt Nam sẽ không được tham gia vào công đoàn. Tuy nhiên, Luật Công đoàn khuyến khích người lao động nước ngoài tham gia các hình thức tập hợp của tổ chức Công đoàn Việt Nam như sau:

Người nước ngoài lao động hợp pháp tại Việt Nam hình thành các câu lạc bộ để tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện, hoạt động quần chúng, được Công đoàn Việt Nam hỗ trợ tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các chương trình từ thiện, các phong trào thi đua do công đoàn phát động; được động viên, thăm hỏi, hỗ trợ khi có khó khăn vướng mắc hoặc khi có đề nghị của công đoàn quốc tế có quan hệ hợp tác với Công đoàn Việt Nam.

Lê Hải

117

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan