Người lao động tự cách ly ở nhà phòng Covid-19 vẫn được hưởng lương

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày càng nhiều NLĐ bị ngừng việc do phải thực hiện tự cách ly tại nhà khi đi từ vùng dịch hoặc tiếp xúc với người đi từ vùng dịch về theo yêu cầu của cơ quan y tế. Nhiều NLĐ lo lắng không biết liệu rằng trong thời gian cách ly thì mình có được hưởng lương ngừng việc hay không?

Người lao động tự cách ly ở nhà phòng Covid-19 vẫn được hưởng lươn

Người lao động tự cách ly ở nhà phòng Covid-19 vẫn được hưởng lương (Ảnh minh hoạ)

Liên quan đến vấn đề này, trước đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có Công văn Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2020 về hướng dẫn trả lương và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian bị ngừng việc do dịch Covid-19. Căn cứ theo nội dung công văn trên thì:

- Việc trả lương ngừng việc căn cứ vào quy định tại Điều 98 của Bộ luật Lao động để xem xét các trường hợp gây ra ngừng việc (do lỗi của người sử dụng lao động hay người lao động hay do nguyên nhân khách quan) để xác định trả lương ngừng việc cho người lao động.

- Đối với trường hợp người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19 dưới đây thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc thực hiện theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động (tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định):

  • Lao động là người nước ngoài trong thời gian chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

  • Người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

  • Người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những người lao động khác cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian phải cách ly hoặc chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc.

- Đối với trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới không bố trí đủ việc làm, người sử dụng lao động có thể tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 31 Bộ luật Lao động; nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Lao động; nếu doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc thì thực hiện sắp xếp lao động theo Điều 38 hoặc Điều 44 Bộ luật Lao động.

Mặt khác, khoản 3  Điều 98 Bộ luật lao động 2012 quy định như sau:

Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Như vậy, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 người lao động phải thực hiện tự cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thì người lao động phải cách ly vẫn được trả lương. Tiền lương cụ thể do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn lương tối thiểu vùng do nhà nước ban hành.

Chi tiết xem tại Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL ban hành ngày 25/3/2020.

1,752

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan