NLĐ đi làm vào ngày lễ 10/3, 30/4 và 01/5 được trả lương, thưởng ra sao?

Trong tháng 4 và 5, người lao động được nghỉ 3 ngày (chưa kể ngày nghỉ cuối tuần liền kề) cho các dịp Lễ lớn như: Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày) và Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 (2 ngày). Vậy trường hợp NLĐ đi làm vào những ngày nghỉ lễ này thì sẽ được trả lương, thưởng như thế nào?

NLĐ đi làm vào ngày lễ 10/3, 30/4 và 01/5 được trả lương, thưởng ra sao

NLĐ đi làm vào ngày lễ 10/3, 30/4 và 01/5 được trả lương, thưởng ra sao? (Ảnh minh họa)

Theo quy định pháp luật hiện hành, người lao động đi lào vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương 10/3, 30/4 và 01/5 sẽ được chi trả tiền lương và thưởng như sau:

(1) Đối với tiền lương

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 112 Bộ Luật lao động 2019, trong những ngày lễ này, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương. Trường hợp người lao động có đi làm vào những ngày này thì theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động 2012 và Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, người lao động sẽ được hưởng ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Trường hợp người lao động làm việc vào ban đêm sẽ được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ban đêm của những ngày này thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Như vậy, nếu người lao động làm thêm vào ban đêm của các ngày lễ 10/3, 30/4, 01/5 thì tổng số tiền lương của người lao động nhận được cho thời gian làm thêm giờ này theo quy định là ít nhất = 490% tiền lương cho số giờ đó của ngày làm việc bình thường.

Lưu ý

- Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

- Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.

(2) Đối với tiền thưởng

Khoản tiền này không mang tính bắt buộc mà phụ thuộc vào chế độ, chính sách của từng công ty đối với người lao động, tức có thể có có hoặc không.

Doanh nghiệp, người sử dụng lao động sẽ căn cứ vào tình hình, kết quả hoạt động của công ty mình mà quyết định thưởng hoặc không thưởng cho người lao động của mình và mức thưởng đưa ra cũng hoàn toàn phụ thuộc vào chế độ của từng công ty.

779

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan