Nới lỏng điều kiện được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất do Covid-19

Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 154/NQ-CP 2020 sửa đổi Nghị quyết 42/NQ-CP về biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

hỗ trợ tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất, Nghị quyết 154/NQ-CP

Nghị quyết 154: Nới lỏng điều kiện được hỗ trợ tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất (Ảnh minh họa)

Theo đó, một trong những nội dung quan trọng tại Nghị quyết 154/NQ-CP là nới lỏng điều kiện được hỗ trợ tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất cho người lao động và người sử dụng lao động.

Cụ thể, tại điểm c khoản 1 Nghị quyết 154/NQ-CP quy định nội dung sửa đổi, bổ sung điểm 1 mục III Nghị quyết 42/NQ-CP như sau:

Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 20% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất không quá 03 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng.

Về vấn đề này, trước đó Nghị quyết 42/NQ-CP quy định như sau:

Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa không quá 12 tháng.

Có thể thấy, Nghị quyết 154/NQ-CP do Chính phủ vừa mới ban hành đã nới lỏng điều kiện cho người sử dụng lao động cũng như người lao động để được hỗ trợ dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất. Cụ thể, nếu trước đó Nghị quyết 42/NQ-CP quy định người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên mới được được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thì tại Nghị quyết 154/NQ-CP chỉ cần giảm từ 20% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên. Tuy nhiên, thời gian được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất từ tối đa không quá 12 tháng sẽ giảm xuống còn tối đa không quá 03 tháng. Như vậy, người lao động và người sử dụng lao động chỉ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa là 03 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng.

Nghị quyết 154/NQ-CP chính thức có hiệu lực kể từ ngày 19/10/2020, người lao động và người sử dụng lao động cần lưu ý để được nhận hỗ trợ kịp thời.

Thùy Trâm

130

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan