Tin vui cho NLĐ: Tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ không lương vẫn được nhận hỗ trợ theo NQ116

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội vừa có Công văn 3535/LĐTBXH-VL trả lời Công văn 3138/BHXH-CSXH về xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg.

Tin vui cho NLĐ: Tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ không lương vẫn được nhận hỗ trợ theo NQ 116

Tin vui cho NLĐ: Tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ không lương vẫn được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 (Ảnh minh họa)

Theo đó, Bộ LĐTB&XH có ý kiến như sau:

Theo Điều 43 Luật Việc làm thì người lao động được xác định là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi thực hiện giao kết một trong các loại hợp đồng sau: hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn; hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Cùng với đó, tại khoản 1 Điều 1 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg có quy định đối tượng được hỗ trợ là người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (có tên trong danh sách đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội).

Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên cơ sở hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc đã giao kết với người sử dụng lao động.

Tại thời điểm ngày 30/9/2021 người lao động chưa chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc, có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan BHXH nên vẫn được coi là đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và được hỗ trợ trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp (bao gồm cả trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, việc hưởng chế độ thai sản,...) trong thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2021 cũng như trước ngày 01/01/0202.

Như vậy, người lao động đang tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương, hưởng chế độ thai sản mà có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/09/2021 thì vẫn được nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Trước đó, tại Công văn 3138/BHXH-CSXH ngày 06/10/2021, cơ quan BHXH chưa có căn cứ rõ ràng để áp dụng đối với các đối tượng:

- NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp BHXH;

- NLĐ tạm hoãn HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết;

- NLĐ nghỉ việc không hưởng lương;

- NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc trái quy định pháp luật (tự ý bỏ việc).

Tại thời điểm 30/9/2021, những trường hợp trên không đóng BHTN, nhưng cũng chưa phải đã ra khỏi “danh sách tham gia BHTN” và thực chất là có thời gian tham gia BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, tương đồng với đối tượng được hưởng hỗ trợ theo khoản 2 Điều 1 Quyết định 28/2021.

Do trong hồ sơ của các cơ quan tham mưu trình cấp có thẩm quyền chưa đề cập rõ các tình huống bảo lưu thời gian đóng BHTN cụ thể ở trên.

Nên trước mắt, BHXH Việt Nam chưa tiếp nhận hồ sơ của nhóm đối tượng này đến khi có hướng dẫn.

Bảo Ngọc

1

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan