Từ 01/01/2021, sẽ tính ngày nghỉ phép năm có lợi cho NLĐ không làm đủ năm

Đây là nội dung đáng chú ý được nêu tại Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

Ảnh minh họa

Cụ thể, tại Khoản 2 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 quy định về ngày nghỉ hằng năm như sau:

2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

Theo đó, Dự thảo lần này đã quy định cách tính số ngày nghỉ hằng năm đối với trường hợp làm không đủ năm như sau:

Cách tính ngày nghỉ hằng năm quy định tại Khoản 2 Điều 113 của Bộ luật lao động như sau:

1. Đối với tháng mà người lao động có từ 12 ngày làm việc trở lên thì được tính là 01 tháng làm việc thực tế để tính ngày nghỉ hằng năm. (Tại Điều 7 Nghị định 45/2013/NĐ-CP không quy định nội dung này)

2. Số ngày nghỉ hằng năm của  người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng được tính như sau: Lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm; kết quả phép tính lấy tròn số hàng đơn vị, nếu phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5 thì làm tròn lên 01 đơn vị.

Như vậy, theo Dự thảo này, ví dụ cho khoảng thời gian làm việc của người lao động là 5 tháng 12 ngày thì:

- Người lao động làm công việc trong điều kiện bình thường được 5 tháng 12 ngày, sẽ được hưởng 6 ngày nghỉ hằng năm hay còn được gọi là 6 ngày nghỉ phép năm. (Đối tượng này có 12 ngày nghỉ hằng năm cho thời gian làm đủ 12 tháng)

- Người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được 5 tháng 12 ngày, sẽ được hưởng 7 ngày nghỉ hằng năm. (Đối tượng này có 14 ngày nghỉ hằng năm cho thời gian làm đủ 12 tháng)

- Người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được được 5 tháng 12 ngày, sẽ được hưởng 8 ngày nghỉ hằng năm. (Đối tượng này có 16 ngày nghỉ hằng năm cho thời gian làm đủ 12 tháng)

Đây là quy định mới có lợi cho người lao động khi chưa làm đủ tháng để hưởng ngày nghỉ phép năm, nếu Dự thảo được thông qua thì quy định này sẽ được áp dụng kể từ ngày 01/01/2021.

Chi tiết Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trên xem TẠI ĐÂY.

2,276

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan