Từ 10/01/2021, tăng mạnh mức hỗ trợ cho đội trưởng, đội phó đội PCCC cơ sở

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi, thay thế Nghị định 79/2014/NĐ-CP.

mức hỗ trợ cho đội trưởng, đội phó đội PCCC cơ sở, Nghị định 136/2020/NĐ-CP

Từ 10/01/2021, tăng mạnh mức hỗ trợ cho đội trưởng, đội phó đội PCCC cơ sở (Hình minh họa)

Theo đó, tại khoản 3 Điều 34 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định:

Đội trưởng, Đội phó đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành hoạt động theo chế độ không chuyên trách ngoài việc được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) còn được hưởng hỗ trợ thường xuyên do cơ quan, tổ chức quản lý chi trả. Căn cứ vào điều kiện thực tế, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định, mức hỗ trợ cho từng chức danh nhưng không thấp hơn hệ số 0,2 lương tối thiểu vùng.

Theo quy định cũ thì mức hỗ trợ được hưởng của Đội trưởng, Đội phó đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành hoạt động theo chế độ không chuyên trách chỉ được hỗ trợ nhưng không thấp hơn hệ số 0,3 lương cơ sở. (khoản 3 Điều 35 Nghị định 79/2014/NĐ-CP)

Hiện nay mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu vùng đang áp dụng tại Nghị định 38/2019/NĐ-CPNghị định 90/2019/NĐ-CP, cụ thể:

Lương cơ sở: Mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng

Lương tối thiểu vùng:

- Vùng I: Mức 4.420.000 đồng/tháng;

- Vùng II: Mức 3.920.000 đồng/tháng;

- Vùng III: Mức 3.430.000 đồng/tháng;

- Vùng IV: Mức 3.070.000 đồng/tháng.

Như vậy, nếu theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP thì mức hỗ trợ của Đội trưởng, Đội phó đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở sẽ không thấp hơn 447.000 đồng/tháng (hệ số 0,3 lương cơ sở).

Tuy nhiên, quy định này đã được thay thế bởi Nghị định 136/2020/NĐ-CP, vậy kể từ ngày 10/01/2021, mức hỗ trợ cho đội trưởng, đội phó đội PCCC cơ sở sẽ không được thấp hơn mức sau (hệ số 0,2 lương tối thiểu vùng):

- Đối với vùng I: 884.000 đồng/tháng

- Đối với vùng II: 784.000 đồng/tháng

- Đối với vùng III: 686.000 đồng/tháng

- Đối với vùng IV: 614.000 đồng/tháng

Lê Hải

940

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan