Từ năm 2021, quy định về nghỉ hưu, lương hưu có nhiều thay đổi

Năm 2021 đang ngày một đến gần, theo đó, hàng loạt văn bản, quy định sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Trong đó, quy định về nghỉ hưu, lương hưu cũng sẽ có nhiều thay đổi đáng chú ý.

nghỉ hưu, lương hưu, Bộ luật Lao động 2019

Từ năm 2021, quy định về nghỉ hưu, lương hưu có nhiều thay đổi (Ảnh minh họa)

1. Tăng tuổi nghỉ hưu của lao động nam và nữ

Từ 01/01/2021, Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực. Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Chi tiết lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu cho người lao động được quy định tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP.

Cụ thể, từ 2021 tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường:

 • Đối với lao động nam là 60 tuổi 3 tháng thay vì đủ 60 tuổi như hiện nay;

 • Đối với lao động nữ là 55 tuổi 4 tháng thay vì đủ 55 tuổi như hiện nay.

Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm ba tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

2. Thay đổi điều kiện hưởng lương hưu

Theo đó, Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định kể từ ngày 01/01/2021 sẽ bị bãi bỏ quy định về điều kiện hưởng lương hưu tại Điều 6 Nghị định 115/2015/NĐ-CP. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung các quy định sau:

 • Quy định về điều kiện hưởng lương hưu tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014;

 • Quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động tại Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014;

 • Quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi tham gia BHXH tự nguyện tại khoản 2 Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Theo đó, điều kiện hưởng lương hưu năm 2021 sẽ căn cứ vào quy định tại:

 • Điều 169, khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động 2019;

 • Nghị định 135/2020/NĐ-CP.

Cụ thể, người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường đủ điều kiện hưởng lương hưu khi:

(1) Có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên; và

(2) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động 2019:

 • Đối với lao động nam là 60 tuổi 3 tháng;

 • Đối với lao động nữ là 55 tuổi 4 tháng.

3. Thay đổi số năm đóng BHXH với lao động nam để tính mức lương hưu

Theo điểm a khoản 2 Điều 56 và điểm a khoản 2 Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể:

 • Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

 • Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động sẽ được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Như vậy, nếu nghỉ hưu vào năm 2021, số năm đóng bảo hiểm xã hội của lao động nam để tính mức lương hưu là 19 năm (tăng 1 năm so với năm 2020).

Trên đây là 3 thay đổi đáng chú ý về nghỉ hưu, lương hưu từ 01/01/2021, người lao động cần lưu ý để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của mình.

Thùy Trâm

1,318

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan