Từ ngày 01/01/2021, NLĐ làm cùng lúc 02 công ty cần chú ý 03 điều sau

Hiện nay, có rất nhiều trường hợp người lao động làm cùng lúc 02 công ty để đảm bảo nhu cầu về kinh tế. Vì vậy, để bảo vệ quyền lợi bản thân NLĐ làm cùng lúc 02 công ty cần chú ý 03 điều sau.

Làm cùng lúc 02 công ty

Từ ngày 01/01/2021, NLĐ làm cùng lúc 02 công ty cần chú ý 03 điều sau (Ảnh minh họa)

Theo quy định của Bộ Luật lao động 2019 (sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) và Luật bảo hiểm xã hội 2014, NLĐ làm cùng lúc 02 công ty cần chú ý 03 nội dung sau:

Thứ nhất: NLĐ cần kiểm tra kỹ thông tin trong hợp đồng lao động

Theo quy định tại Điều 13 Bộ Luật lao động 2019, Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Theo đó, khi giao kết hợp đồng lao động NLĐ cần kiểm tra kỹ các thông tin trong hợp đồng lao động có đầy đủ các nội dung sau đây:

  • Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;

  • Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

  • Công việc và địa điểm làm việc;

  • Thời hạn của hợp đồng lao động;

  • Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

  • Chế độ nâng bậc, nâng lương;

  • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

  • Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

  • Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;

  • Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Bên cạnh đó, có một số trường hợp công ty sẽ có điều khoản trong HĐLĐ là buộc NLĐ không được làm cùng lúc 02 công ty, do đó, NLĐ cần lưu ý rằng, đây là thỏa thuận trái với quy định của pháp luật. Đồng thời, NLĐ làm cùng lúc 2 công ty cần chú ý các nội dung liên quan đến bảo mật, bí mật kinh doanh,… cần được quy định cụ thể để giảm thiểu rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Thứ hai: NLĐ chỉ cần đóng BHXH, BHTN đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên

Căn cứ tại khoản 4 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định NLĐ làm cùng lúc 2 công ty thì đóng BHXH hằng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.

Bên cạnh đó, theo quy định tại  khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013, trong trường hợp NLĐ làm cùng lúc 2 công ty thì người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, theo quy định trên, NLĐ làm cùng lúc 2 công ty chỉ cần đóng BHXH, BHTN đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên còn lại thì không phải đóng. Đồng thời, công ty còn lại này phải thanh toán thêm cho NLĐ một khoản tiền bằng với khoản BHXH, BHTN mà đáng lý phải đóng.

Ngoài ra, theo khoản 1 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH, NLĐ làm cùng lúc 2 công ty thì nơi nào NLĐ có mức tiền lương cao hơn sẽ  tham gia BHYT theo HĐLĐ tại nơi đó.

Thứ ba: đăng ký giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, NLĐ làm cùng lúc 2 công ty thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) NLĐ lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.

“c.1) Giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế:

c.1.1) Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.”

Như vậy, NLĐ làm cùng lúc 2 công ty thì NLĐ được lựa chọn đăng ký giảm trừ gia cảnh tại một nơi, đồng thời, tiền lương, tiền công của NLĐ vẫn được tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần.

Ty Na

1,292

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan