Cập nhật Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, QH14

Thư Ký Luật đã cập nhật được văn bản các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14

 

DANH SÁCH CÁC LUẬT

STT

Luật

Số hiệu

Hiệu lực

1

Luật Lâm nghiệp 2017

16/2017/QH14

01/01/2019

2

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng

17/2017/QH14

15/01/2018

3

Luật Thủy sản 2017

18/2017/QH14

01/01/2019

4

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

19/2017/QH14

01/7/2018

5

Luật Quản lý nợ công 2017

20/2017/QH14

01/7/2018

6

Luật Quy hoạch 2017

21/2017/QH14

01/01/2019

 

 

DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT

STT

Nghị quyết

Số hiệu

1

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

48/2017/QH14

2

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

49/2017/QH14

3

Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018

50/2017/QH14

4

Nghị quyết điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

51/2017/QH14

5

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

52/2017/QH14

6

Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành

53/2017/QH14

7

Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Tp. Hồ Chí Minh

54/2017/QH14

8

Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 4

55/2017/QH14

9

Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

56/2017/QH14

 

913

Gởi câu hỏi