Tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở găm hàng, đẩy giá khẩu trang

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Công văn 4026/BYT-TB-CT ngày 28/7/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường thanh kiểm tra xử lý vi phạm trên địa bàn.

Tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở găm hàng, đẩy giá khẩu trang

Tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở găm hàng, đẩy giá khẩu trang (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, thực hiện nghiêm Thông báo 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, để bảo đảm sinh phẩm xét nghiệm, vật tư, thiết bị y tế được cung ứng đầy đủ cho công tác phòng, chống dịch trước tình hình hiện nay, Bộ Y tế trân trọng đề nghị Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành triển khai thực hiện:

1. Đôn đốc các đơn vị sản xuất khẩu trang y tế, trang thiết bị phòng, chống dịch trên địa bàn ổn định sản xuất, kinh doanh, nguồn nguyên liệu, sẵn sàng đáp ứng tối đa nhu cầu thị trường theo hướng chủ động sản xuất gắn với bảo đảm chất lượng, không để xảy ra tình trạng khan hiếm. Ưu tiên cung cấp cho các bệnh viện, cơ sở y tế và cộng đồng để phục vụ nhu cầu phòng, chống dịch bệnh.

2. Tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm theo quy định đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh lợi dụng tình hình dịch bệnh để găm hàng, gây khan hiếm giả tạo, tăng giá bất hợp lý tác động tiêu cực đến thị trường, tâm lý người dân và báo cáo về Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, SĐT: 024.62732272, email: dmec@moh.gov.vn).

Chi tiết xem tại: Công văn 4026/BYT-TB-CT được ban hành ngày 28/7/2020.

193

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan