Luật cán bộ công chức sửa đổi
  • Từ năm 2020, công chức đã nghỉ hưu vẫn có thể bị xử lý kỷ luật
  • Từ năm 2020, công chức đã nghỉ hưu vẫn có thể bị xử lý kỷ luật
  • 17:19, 13/12/2019
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2019 với nhiều quy định mới đáng chú ý. Nổi bật trong số đó là quy định về các hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã về hưu hoặc nghỉ việc.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018