Luật Nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018