Luật quản lý thuế
  • Năm 2020: Lương 15 triệu, nuôi 1 con sẽ không phải nộp thuế
  • Năm 2020: Lương 15 triệu, nuôi 1 con sẽ không phải nộp thuế
  • 20:00, 03/03/2020
  • Trong dự thảo Nghị quyết, Bộ Tài chính đề nghị nâng mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân cho người nộp thuế và người phụ thuộc. Theo đó, cá nhân có thể chỉ phải nộp thuế với thu nhập từ trên 11 triệu và được giảm trừ đến 4,4 triệu đồng cho 1 người phụ thuộc.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018