Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ
  • Bổ sung điều kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới
  • Bổ sung điều kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới
  • 15:11, 03/11/2019
  • Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 80/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt VPHC trong kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 48/2018/NĐ-CP.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018