Luật trợ giúp pháp lý
  • Luật trợ giúp pháp lý mới - Dự thảo
  • Luật trợ giúp pháp lý mới - Dự thảo
  • 10:10, 08/06/2016
  • Ngày 8/6, Bộ Tư pháp đã chính thức công bố Dự thảo Luật trợ giúp pháp lý. Dự thảo sẽ được lấy ý kiến rộng rãi đến ngày 27/07/2016 và dự kiến thông qua tại Khóa XIV - Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018