Lương hưu
 • Những thay đổi quan trọng về điều kiện hưởng lương hưu từ 01/01/2021
 • Những thay đổi quan trọng về điều kiện hưởng lương hưu từ 01/01/2021
 • 12:00, 29/09/2020
 • Sắp tới, chế độ bảo hiểm xã hội vẫn tiếp tục được áp dụng Luật bảo hiểm xã hội hiện hành, tuy nhiên Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực sẽ sửa đổi một số nội dung quan trọng. Dưới đây là những thay đổi quan trọng về điều kiện hưởng lương hưu từ 01/01/2021.
 • 05 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi vẫn hưởng nguyên lương hưu năm 2020
 • 05 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi vẫn hưởng nguyên lương hưu năm 2020
 • 09:56, 17/08/2020
 • Tôi nghe nói, nếu nghỉ hưu trước tuổi thì người lao động sẽ bị trừ tỷ lệ lương hưu so với việc nghỉ hưu đúng tuổi. Vậy có trường hợp nào ngoại lệ hay không, tức dù nghỉ hưu trước tuổi nhưng vẫn được hưởng nguyên tỷ lệ lương hưu? Chị Hồ Thị Hoa Lài ở Thanh Hóa đã gửi câu hỏi cho Thư Ký Luật nhờ hỗ trợ.
 • Lương hưu năm 2020 của công chức, viên chức và NLĐ sẽ có nhiều thay đổi
 • Lương hưu năm 2020 của công chức, viên chức và NLĐ sẽ có nhiều thay đổi
 • 09:15, 24/03/2020
 • Lương cơ sở và lương tối thiểu vùng tăng kéo theo lương hưu tăng; số năm đóng BHXH làm căn cứ xác định tỷ lệ hưởng lương hưu của lao động nam tăng; tăng tuổi hưởng lương hưu khi bị suy giảm khả năng lao động;... đây là những thay đổi quan trọng về lương hưu năm 2020 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
 • Thêm nhiều nhà giáo nghỉ hưu sẽ được hưởng thêm trợ cấp từ 15/3/2020
 • Thêm nhiều nhà giáo nghỉ hưu sẽ được hưởng thêm trợ cấp từ 15/3/2020
 • 09:27, 01/02/2020
 • Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại <a href='https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-14-2020-nd-cp-tro-cap-nha-giao-da-nghi-huu-chua-duoc-huong-phu-cap-tham-nien-69d5d.html'> Nghị định 14/2020/NĐ-CP </a> quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu vừa được ban hành ngày 24/01/2020, thay thế Quyết định 52/2013/QĐ-TTg.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018