Lương tối thiểu vùng 2019
  • Doanh nghiệp không muốn tăng lương trong năm 2019
  • Doanh nghiệp không muốn tăng lương trong năm 2019
  • 08:07, 10/07/2018
  • Đại diện cho các doanh nghiệp đề nghị không tăng lương tối thiểu vùng trong năm 2019 nhằm nuôi dưỡng sức doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc tăng lương tối thiểu sẽ khiến chi phí của doanh nghiệp tăng mạnh, không chỉ quỹ lương mà còn nhiều khoản liên quan tới lương như bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), kinh phí công đoàn…
  • 2019 lương tối thiểu vùng tăng bao nhiêu?
  • 2019 lương tối thiểu vùng tăng bao nhiêu?
  • 19:08, 09/07/2018
  • Tổng liên đoàn LĐVN đề xuất lương tối thiểu vùng 2019 tăng 8% (220-230 nghìn đồng/tháng), nhưng đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại VN (VCCI) cho rằng, chưa nên tăng.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018