Lương tối thiểu vùng
 • Tăng lương tối thiểu vùng 2019, mức đóng BHXH có tăng không?
 • Tăng lương tối thiểu vùng 2019, mức đóng BHXH có tăng không?
 • 10:53, 21/08/2018
 • Đây là thắc mắc của chị Nguyễn Thị Liên (email: nglienkt**@gmail.com) gửi về Thư Ký Luật với nội dung: “Tôi làm việc ở công ty chuyên về gia công giày dép tại TP Hồ Chí Minh, mức lương đóng BHXH hiện nay của tôi là 4.300.000 đồng/tháng, vậy sắp tới lương tối thiểu vùng năm 2019 tăng thì mức đóng BHXH của tôi có tăng theo không?”
 • Thay đổi địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng từ năm 2019
 • Thay đổi địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng từ năm 2019
 • 08:30, 20/08/2018
 • Theo Dự thảo Nghị định về mức lương tối thiểu vùng năm 2019, địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng có một số điều chỉnh, đáng chú ý là có nhiều huyện thuộc vùng IV thì từ năm 2019 sẽ được chuyển lên để áp dụng mức lương tối thiểu vùng của vùng I.
 • Mức tăng lương tối thiểu vùng qua 10 năm (2010 - 2019)
 • Mức tăng lương tối thiểu vùng qua 10 năm (2010 - 2019)
 • 10:45, 14/08/2018
 • Mới đây, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thống nhất với phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 lên 5,3%. Cụ thể: Vùng 1 tăng thêm 200.000 đồng; vùng 2 tăng thêm 180.000 đồng; vùng 3 tăng thêm 160.000 đồng; vùng 4 tăng thêm 160.000 đồng.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018