Nghị định 112/2020/NĐ-CP
  • Cần biết: Viên chức bị buộc thôi việc vẫn được thi công chức
  • Cần biết: Viên chức bị buộc thôi việc vẫn được thi công chức
  • 13:47, 20/10/2020
  • Buộc thôi việc là hình thức xử lý kỷ luật đối với viên chức nếu có hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhằm tạo cơ hội tiếp tục làm việc và sữa chữa sai lầm thì từ 20/9/2020, viên chức bị buộc thôi việc vẫn được thi công chức.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018