Nghị định 58/2020/NĐ-CP
  • 04 quy định mới về bảo hiểm đồng thời có hiệu lực từ 15/7/2020
  • 04 quy định mới về bảo hiểm đồng thời có hiệu lực từ 15/7/2020
  • 10:34, 03/06/2020
  • DN được đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN với mức thấp hơn bình thường; thêm trường hợp NLĐ được xác định là có việc làm để chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp;… là những quy định mới về bảo hiểm sẽ đồng thời có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2020. Cụ thể các quy định này như sau:
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018