Nghị định 88/2020/NĐ-CP
  • 10 điểm mới quan trọng về chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
  • 10 điểm mới quan trọng về chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
  • 14:13, 10/10/2020
  • Nghị định 88/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp bắt buộc sẽ có hiệu lực từ 15/9/2020. Dưới đây là 10 điểm mới về chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 15/9/2020.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018