Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP
 • Hướng dẫn áp dụng luật đối với hành vi trốn đóng BHXH, BHYT
 • Hướng dẫn áp dụng luật đối với hành vi trốn đóng BHXH, BHYT
 • 14:03, 04/10/2019
 • Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế và Điều 216 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của Bộ luật Hình sự.
 • Hành vi trốn đóng BHYT, gian dối để không đóng BHXH được hiểu là gì?
 • Hành vi trốn đóng BHYT, gian dối để không đóng BHXH được hiểu là gì?
 • 08:00, 06/09/2019
 • Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao đã giải thích rõ hơn một số thuật ngữ được sử dụng khi áp dụng các điều 214, 215 và 216 của Bộ luật Hình sự xử lý các hành vi gian dối, trục lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
 • Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự trong lĩnh vực BHXH, BHYT
 • Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự trong lĩnh vực BHXH, BHYT
 • 16:00, 31/08/2019
 • Việc áp dụng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với một số trường hợp cụ thể vi phạm chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đã được giải thích rõ hơn tại Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP, mới được Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành hôm 15/8.
 • Truy cứu trách nhiệm hình sự với 04 trường hợp gian lận, chiếm đoạt tiền BHXH, BHYT, BHTN
 • Truy cứu trách nhiệm hình sự với 04 trường hợp gian lận, chiếm đoạt tiền BHXH, BHYT, BHTN
 • 16:00, 25/08/2019
 • Đó là một trong những nội dung quan trọng được quy định tại Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/8/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế (BHYT) và Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của Bộ luật Hình sự.
 • Tòa tối cao hướng dẫn áp dụng tội trốn đóng, gian lận BHXH
 • Tòa tối cao hướng dẫn áp dụng tội trốn đóng, gian lận BHXH
 • 12:02, 17/08/2019
 • Sáng 16/8, tại Hà Nội, Toà án nhân dân tối cao (TANDTC) tổ chức công bố Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán TANDTC ngày 15/8 hướng dẫn áp dụng điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, gian lận bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
 • Hướng dẫn xử lý tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN trước 01/01/2018
 • Hướng dẫn xử lý tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN trước 01/01/2018
 • 15:46, 16/08/2019
 • Mới đây, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận BHXH, BH thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận BHYT, Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động của Bộ luật Hình sự 2015.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018