Nghị quyết 19-2017/NQ-CP
  • Hạ lãi suất, ổn tỷ giá: Hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng
  • Hạ lãi suất, ổn tỷ giá: Hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng
  • 13:53, 27/10/2017
  • Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng khẳng định đã điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và ngoại hối chủ động, linh hoạt nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát, duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hợp lý và đảm bảo an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng.
  • Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục thuế, bảo hiểm
  • Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục thuế, bảo hiểm
  • 09:54, 13/02/2017
  • Một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 là rút ngắn thời gian thực hiện các lĩnh vực thuế, bảo hiểm xã hội.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018