Nghị quyết 27/2016/QH14
  • Từ 1/7, tăng lương, phụ cấp, chế độ khác cho cán bộ, công chức
  • Từ 1/7, tăng lương, phụ cấp, chế độ khác cho cán bộ, công chức
  • 16:06, 01/03/2017
  • Theo Khoản 10 Điều 2 của Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016, từ ngày 01/7/2017 mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1.300.000 đồng/tháng (mức lương cơ sở hiện hành là 1.210.000 đồng/tháng). Do đó, việc tăng lương cơ sở lần này sẽ làm căn cứ để tăng lương, phụ cấp, các chế độ khác...
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018