Nghị quyết 27/NQ-CP 2020
  • TP. Hồ Chí Minh: Thí điểm rút ngắn thời gian bồi thường tái định cư
  • TP. Hồ Chí Minh: Thí điểm rút ngắn thời gian bồi thường tái định cư
  • 08:00, 15/03/2020
  • Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 9/3/2020 cho phép UBND TP. Hồ Chí Minh áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn thành phố.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018