Nghị quyết 35/NQ-CP
 • Bộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri về miễn trừ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri về miễn trừ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • 09:20, 08/06/2017
 • Cử tri TP. Hải Phòng kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét có chính sách miễn trừ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với các đơn hàng cơ khí xuất khẩu đối với các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư khoa học và công nghệ, mở rộng thị trường xuất khẩu đối với các mặt hàng cơ khí chế tạo.
 • Cần cơ chế phối hợp để giảm số lần kiểm tra doanh nghiệp
 • Cần cơ chế phối hợp để giảm số lần kiểm tra doanh nghiệp
 • 09:53, 02/03/2017
 • Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Bảo Minh Ông Lang (Kiên Giang) kiến nghị về việc doanh nghiệp phải tiếp nhiều đoàn kiểm tra trong một năm và đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.
 • Những điểm mới quan trọng đối với hoạt động kê khai giá
 • Những điểm mới quan trọng đối với hoạt động kê khai giá
 • 15:40, 29/12/2016
 • Nhằm bãi bỏ thủ tục hành chính về kê khai giá, đơn giản hóa các thủ tục, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh, Nghị định số 149/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá có nhiều nội dung đổi mới quan trọng.
 • Chính sách thuế ưu tiên phát triển DN trong giai đoạn 2017-2020
 • Chính sách thuế ưu tiên phát triển DN trong giai đoạn 2017-2020
 • 14:59, 19/08/2016
 • Dự thảo Nghị quyết về một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp,đang được Bộ Tài chính xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và đăng tải để xin ý kiến các tổ chức, cá nhân trong xã hội trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính.
 • Từ ngày 1/8 phí BOT sẽ giảm 10-20%
 • Từ ngày 1/8 phí BOT sẽ giảm 10-20%
 • 08:41, 10/07/2016
 • Liên Bộ Tài chính - Giao thông Vận tải vừa trình Thủ tướng Chính phủ các phương án giảm phí BOT cho 29 trạm thu phí với mức từ 10-20%. Việc giảm phí này dựa trên cơ sở giá trị triển khai dự án thấp hơn dự toán.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018