Nghị quyết 70/NQ-CP
  • Phó Thủ tướng thúc đẩy nhanh thanh toán vốn đầu tư công
  • Phó Thủ tướng thúc đẩy nhanh thanh toán vốn đầu tư công
  • 11:31, 11/03/2019
  • Giải ngân vốn đầu tư công 2 tháng đầu năm 2019 chậm so với kế hoạch. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh phân bổ vốn, các chủ đầu tư tập trung nghiệm thu, thanh toán vốn và yêu cầu xử lý chủ đầu tư, nhà thầu chậm hoàn thiện thủ tục giải ngân.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018