Nghị quyết 88/2014/QH13
  • Sẽ có văn bản hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa
  • Sẽ có văn bản hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa
  • 16:54, 20/09/2018
  • Trao đổi về vấn đề một chương trình nhiều sách giáo khoa (SGK), Bộ Giáo dục và đào tạo(GD - ĐT) cho biết, sẽ có thông tư quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa SGK. Đồng thời khẳng định, không để xảy ra tình trạng muốn "an toàn" hay làm "đẹp lòng" Bộ mà các nhà trường phải chọn SGK do Bộ chủ trì biên soạn.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018