Nghĩa vụ quân sự
 • Hướng dẫn thực hiện thủ tục xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự
 • Hướng dẫn thực hiện thủ tục xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự
 • 15:00, 15/10/2020
 • Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ của công dân với tổ quốc, thể hiện lòng yêu nước của mình. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, công dân sẽ được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Dưới đây là hướng dẫn thực hiện thủ tục xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.
 • Tổng hợp mức phạt khi vi phạm nghĩa vụ quân sự năm 2021
 • Tổng hợp mức phạt khi vi phạm nghĩa vụ quân sự năm 2021
 • 09:30, 19/09/2020
 • Nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của công dân thể hiện lòng yêu nước của mình. Trường hợp công dân không thực hiện trách nhiệm đó sẽ bị xử phạt theo quy định. Dưới đây là tổng hợp mức phạt khi vi phạm nghĩa vụ quân sự.
 • Hướng dẫn tính tuổi đi nghĩa vụ quân sự
 • Hướng dẫn tính tuổi đi nghĩa vụ quân sự
 • 09:49, 18/09/2020
 • Nghĩa vụ quân sự là một trong những quyền lợi và trách nhiệm của công dân thể hiện lòng yêu nước và bảo vệ Tổ quốc. Dưới đây là hướng dẫn tính tuổi đi nghĩa vụ quân sự.
 • 13 quyền lợi được hưởng khi tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2020
 • 13 quyền lợi được hưởng khi tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2020
 • 13:48, 03/02/2020
 • Như chúng ta đã biết, hằng năm sẽ tiến hành gọi công dân nhập ngũ một lần vào Tháng 02 hoặc Tháng 03; trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi công dân nhập ngũ lần thứ hai. Vấn đề được đặt ra ở đây là những người đi nghĩa vụ quân sự sẽ được hưởng những quyền lợi gì trong thời gian tại ngũ và khi xuất ngũ?
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018