Người làm chứng
  • Quyền và nghĩa vụ của người làm chứng trong vụ án hình sự
  • Quyền và nghĩa vụ của người làm chứng trong vụ án hình sự
  • 17:15, 28/06/2017
  • Trong các vụ án hình sự, người làm chứng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cho cơ quan tiến hành tố tụng xác minh được sự thật của vụ án. Theo pháp luật tố tụng hình sự, người làm chứng có một số quyền và một số nghĩa vụ khi làm chứng trong vụ án.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018