Nhà ở chung cư
  • Những hành vi bị cấm khi sử dụng nhà ở chung cư
  • Những hành vi bị cấm khi sử dụng nhà ở chung cư
  • 16:04, 11/09/2020
  • Việc đảm bảo quyền và lợi ích của từng hộ gia đình, cá nhân sử dụng chung cư là vấn đề rất nhiều người dân quan tâm. Vậy pháp luật quy định như thế nào về những hành vi bị cấm khi sử dụng nhà ở chung cư?
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018