Nhập khẩu phế liệu
  • Nhập khẩu phế liệu: Muốn hoạt động phải đủ các điều kiện sau
  • Nhập khẩu phế liệu: Muốn hoạt động phải đủ các điều kiện sau
  • 11:11, 30/12/2019
  • Như chúng ta đã biết, môi trường có vai trò rất quan trọng đối với sự sống của con người và mọi sinh vật. Theo quy định hiện hành, pháp luật cho phép các tổ chức, cá nhân được nhập khẩu phế liệu để làm nguyên liệu sản xuất nhưng phải đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018