• 03 trường hợp được nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà
  • 16:02, 03/04/2020
  • BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn 972/BHXH-TCKT về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hằng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, sẽ có 03 trường hợp người hưởng được nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà, cụ thể gồm:
  • 07 công việc lao động Việt Nam không được làm ở nước ngoài
  • 15:37, 03/04/2020
  • Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Theo đó, Nghị định này quy định 07 công việc người lao động Việt Nam không được làm tại nước ngoài bao gồm:
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018