• Hướng dẫn đánh giá chuẩn giáo viên tiểu học, THCS, THPT năm 2020
  • 09:28, 07/07/2020
  • Việc đánh giá chuẩn giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2020 được thực hiện như thế nào? Quy trình đánh giá và xếp loại kết quả được quy định ra sao? Đây là câu hỏi gần đây Thư Ký Luật nhận được khá nhiều từ Quý Khách hàng và Thành viên. Ban biên tập Thư Ký Luật xin giải đáp tại bài viết dưới đây.
  • Biểu mẫu đánh giá chuẩn giáo viên tiểu học, THCS, THPT năm 2020
  • 08:57, 07/07/2020
  • Những ngày gần đây, biểu mẫu đánh giá chuẩn giáo viên tiểu học, THCS, THPT năm 2020 là một trong những nội dung được tìm kiếm khá nhiều trên các diễn đàn giáo viên. Nhằm hỗ trợ cho quá trình đánh giá chuẩn giáo viên của các thầy, cô, Thư Ký Luật trân trọng gửi đến Quý Khách hàng và Thành viên các biểu mẫu này tại bài viết dưới đây.
  • Bổ sung quy định về cải chính hộ tịch và bổ sung thông tin hộ tịch
  • 14:00, 05/07/2020
  • Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/7/2020 với nhiều điểm mới đáng chú ý, trong đó phải kể đến việc bổ sung quy định về cải chính hộ tịch và bổ sung thông tin hộ tịch.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018