• Toàn bộ mức phạt vi phạm về lập hóa đơn khi bán HHDV từ 05/12/2020
  • 14:20, 21/10/2020
  • Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của luật kế toán. Việc lập hóa đơn của các tổ chức, cá nhân phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Dưới đây là toàn bộ mức phạt vi phạm về lập hóa đơn khi bán HHDV từ 05/12/2020.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018