• Hướng dẫn kê khai C/O mẫu D áp dụng từ 25/9/2020
  • 08:40, 21/10/2020
  • Từ ngày 25/9/2020, Thông tư 19/2020/TT-BCT của Bộ Công thương sửa đổi bổ sung các thông tư quy định thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN sẽ có hiệu lực. Theo đó, mẫu C/O mẫu D đã được sửa đổi. Dưới đây là hướng dẫn kê khai C/O mẫu D áp dụng từ 25/9/2020.
  • Tổng hợp 25 công văn thuế tháng 9 năm 2020
  • 08:00, 21/10/2020
  • Thuế, phí và lệ phí là một trong những vấn đề quan trọng nhất của các doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực. Dưới đây là tổng hợp 25 công văn thuế được ban hành trong tháng 9 năm 2020.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018