• Cần biết: Viên chức bị buộc thôi việc vẫn được thi công chức
  • 13:47, 20/10/2020
  • Buộc thôi việc là hình thức xử lý kỷ luật đối với viên chức nếu có hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhằm tạo cơ hội tiếp tục làm việc và sữa chữa sai lầm thì từ 20/9/2020, viên chức bị buộc thôi việc vẫn được thi công chức.
  • 06 điểm chồng chéo giữa 02 dự thảo luật về giao thông đường bộ
  • 11:37, 20/10/2020
  • Trong các dự thảo luật được trình lên Quốc hội, có 02 dự thảo luật về giao thông do Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải chủ trì soạn thảo đã và đang nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ cử tri. Cùng một lĩnh vực nhưng lại do 02 cơ quan khác nhau ban hành nên 02 dự thảo này tồn tại nhiều điểm mâu thuẫn, chồng chéo.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018