04 nguyên tắc cần tuân thủ khi bố trí phòng xử án

Thông tư 01/2017/TT-TANDTC đã được Tòa án Nhân dân tối cao ban hành vào ngày 28/7/2017 liệt kê cụ thể các nguyên tắc cần tuân thủ khi bố trí phòng xử án.

Theo đó Thông tư 01 quy định khi bố trí phòng xử án cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

  • Phòng xử án phải được bố trí trang nghiêm, bảo đảm an ninh, trật tự phiên tòa.

  • Việc bố trí phòng xử án phải thể hiện vị trí, vai trò trung tâm của Hội đồng xét xử; bảo đảm quyền bình đẳng trước Tòa án; bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong xét xử; bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo, quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

  • Việc bố trí phòng xử án phải phù hợp với yêu cầu xét xử từng loại vụ án, vụ việc nhằm bảo đảm chất lượng, hiệu quả xét xử của Tòa án.

  • Đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên, phòng xử án phải được bố trí thân thiện, bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người dưới 18 tuổi.

Xem chi tiết Thông tư 01/2017/TT-TANDTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

117

Văn bản liên quan