04 trường hợp NLĐ được trả lương ngừng việc vì Covid-19

Việc trả lương ngừng việc cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã được Cục Quan hệ lao động và Tiền lương hướng dẫn tại Công văn 264/QHLĐTL-TL ngày 15/7/2021. Theo đó, có 04 trường hợp người lao động được trả lương ngừng việc vì Covid-19.

04 trường hợp NLĐ được trả lương ngừng việc vì Covid-19 (Hình minh họa)

Do tác động của đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động hoặc thu hẹp sản xuất, hệ quả là một số người lao động phải ngừng việc.

Để thực hiện chế độ trả lương trong thời gian ngừng việc theo đúng quy định của pháp luật lao động, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện việc trả lương ngừng việc như sau:

- Việc trả lương ngừng việc căn cứ vào quy định tại Điều 99 của Bộ luật Lao động để xem xét các trường hợp gây ra ngừng việc (do lỗi của người sử dụng lao động hay người lao động hay do nguyên nhân khách quan) để xác định trả lương ngừng việc cho người lao động.

- Đối với 04 trường hợp người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19 thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc thực hiện theo khoản 3 Điều 99 của Bộ luật Lao động. Các trường hợp này bao gồm:

(1) Người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

(2) Người lao động phải ngừng việc do nơi làm việc hoặc nơi cư trú bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

(3) Người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

(4) Người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những người lao động khác cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian phải cách ly hoặc chưa quay trở lại doanh nghiệp làm việc.

Trường hợp người lao động ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Trường hợp người lao động phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Hiện nay, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp được thực hiện theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP, cụ thể là:

- Đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I là 4.420.000 đồng/tháng;

- Đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II là 3.920.000 đồng/tháng.

- Đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III là 3.430.000 đồng/tháng.

- Đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV là 3.070.000 đồng/tháng.

Bảo Ngọc

Gởi câu hỏi

163