06 biểu mẫu mới trong đăng ký doanh nghiệp áp dụng từ 15/10/2020

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Nghị định 122/2020/NĐ-CP

06 biểu mẫu mới trong đăng ký doanh nghiệp áp dụng từ 15/10/2020 (Hình minh họa)

Theo đó, Nghị định 122/2020/NĐ-CP đã ban hành 06 mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh phía dưới đây sẽ thay thế cho các Phụ lục từ I-1 đến I-5 và Phụ lục II-11 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT, cụ thể:

 Phụ lục I-1: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp tư nhân

 Phụ lục I-2: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên

 Phụ lục I-3: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên

 Phụ lục I-4: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần

 Phụ lục I-5: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh

 Phụ lục II-11: Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Hiện nay, thủ tục thành lập doanh nghiệp đã được nhà nước đơn giản hóa, nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện các thủ tục này một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất có thể. Tuy nhiên, việc áp dụng đúng Biểu mẫu vẫn là trách nhiệm của doanh nghiệp, người dân, do đó, khi thành lập doanh nghiệp, người thực hiện thủ tục phải lưu ý cập nhật biểu mẫu mới để tránh bị trả hồ sơ, gây mất thời gian của doanh nghiệp.

Lê Hải

Gởi câu hỏi

1,126

Văn bản liên quan