07 công việc lao động Việt Nam không được làm ở nước ngoài

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Theo đó, Nghị định này quy định 07 công việc người lao động Việt Nam không được làm tại nước ngoài bao gồm:

Lan Anh

Gởi câu hỏi

645

Văn bản liên quan